Sant Joan de Moró

Sant Joan de Moró

Sant Joan de Moró

Sant Joan de Moró

Sant Joan de Moró

Sant Joan de Moró

L'any 1990, Sant Joan de Moró es va segregar de Vilafamés, segons el decret 201/90 del 10 de desembre del Consell de la Generalitat Valenciana.

Medi Social

Les empreses de la indústria ceràmica són les que destaquen en l'economia del municipi. Aquest sector és el mitjà de subsistència de pràcticament la totalitat de la població.

Recorregut urbà


Plaça de l'Església, Mas de Flors, Sant Miquel, Ajuntament i Font de la Figuera.

Paisatge

Conreus d'ametllers i oliveres. També hi ha pinedes a la muntanya Mollet.