L'Alcora

L'Alcora

L'Alcora

L'Alcora

L'Alcora

L'Alcora

L'Alcora

L'Alcora

L'Alcora

L'Alcora

L'Alcora

L'Alcora

L'Alcora

El 31 de desembre de 1305 es va atorgar la Carta de poblament a L'Alcora de la mà d'En Joan Ximén d'Urrea, segons el fur aragonés, a 11 cavallers, amb la condició de portar-ne 110 pobladors més i de reservar terres als habitants musulmans.

Medi Social

Les activitats econòmiques més importants són la indústria taulellera i d'altres complementàries.

Recorregut urbà


Ruta de les ermites.
Ruta de la ceràmica.
Ruta cultural-urbana .

Paisatge

Típicament mediterrani i de relleu accidentat. Clima sec de poca humitat, amb una insolació d'unes 2.700 hores anuals i amb temperatures mitjanes de 21ºC, la màxima, i 10ºC, la mínima.