L'Alcora

L'Alcora

L'Alcora

L'Alcora

L'Alcora

L'Alcora

L'Alcora

L'Alcora

L'Alcora

L'Alcora

L'Alcora

L'Alcora

L'Alcora

L'Alcora

L'Alcora

L'Alcora

L'Alcora

L'Alcora

El 31 de desembre de 1305 es va atorgar la Carta de poblament a L'Alcora de la mà d'En Joan Ximén d'Urrea, segons el fur aragonés, a 11 cavallers, amb la condició de portar-ne 110 pobladors més i de reservar terres als habitants musulmans.

Medi Social

Les activitats econòmiques més importants són la indústria taulellera i d'altres complementàries.

Recorregut urbà


Ruta de les ermites.
Ruta de la ceràmica.
Ruta cultural-urbana .

Paisatge

Típicament mediterrani i de relleu accidentat. Clima sec de poca humitat, amb una insolació d'unes 2.700 hores anuals i amb temperatures mitjanes de 21ºC, la màxima, i 10ºC, la mínima.