Geldo

Geldo

Geldo

Geldo

Geldo

Geldo

Geldo

Geldo

Geldo

Geldo, de primera denominació àrab, ha sigut moneda de canvi de diversos cabdalats. Des de que desprès de la Reconquesta el rei En Jaume I donara l'any 1248 a En García Pérez de Osa La Torre (mesquita) de Geldo, amb dotze parellades de terra al seu voltant, amb l'obligació de que ell i la seua gent havien d'habitar este lloc, Geldo ha anat passant de mà en mà. A mitjans del segle XV era part dels dominis de la Família Vallterra, anys més tard va pertànyer a Tomàs Sorell, desprès de que ho comprara a esta família. Desprès li va ser arrendada al Bisbe de Segorbe En Bartolomé Martí, per tal de cobrar d'ell les seues rendes en benefici del Monestir de La Esperanza. Més tard va passar als Ducs de Segorbe-Medinaceli a finals del segle XVIII i, finalment, va ser propietat d'En Pedro Franqueza de Vilanova, al qual prtanyeria fins que es va posar fi als cabdalats.

Medi Social

La principal activitat econòmica de Geldo és l'agricultura. El sector industrial està representat per alguns tallers de confecció de sabates i peces de vestir. Els serveis disposen també d'una quota important.

Recorregut urbà

Podem entrar a Geldo per l'Avinguda Castelló, arribar a l'Església i seguidament visitar el Palau dels Ducs de Medinacelli, baixar pel carrer La Fuente al Paratge Natural Fuente del Cristo i continuar pel camí del riu fins arribar al poliesportiu situat al costat de l'area de lleure Fuente San Gil.

Paisatge

Geldo té un clima temperat gran part de l'any. Situat a 300 metres sobre el nivell del mar, en una vall de pendents suaus i poc relleu, discorre el llit del riu Palància pel terme d'este municipi.