Betxí

Betxí

Betxí

Betxí

Betxí

Betxí

Betxí

El poblament humà en alguna de les zones del terme es remonta a l'edat del bronze. Destaca la ubicació dels poblats de Conena, els Castellets, el Solaig i Sant Antoni, pertanyents a la Cultura Ibèrica a partir del segle IV a.C. Els materials són principalment ceràmiques, tot i que destaca el plom escrit del Solaig i el bronze de Sant Antoni. Amb la romanització la població es traslladà al pla, on es van trobar vestigis a la Torrassa i la Bassa Seca. La dominació cristiana, a partir de 1233, no va suposar un obstacle per a l'impuls econòmic dels pobladors musulmans.

Medi Social

L'activitat econòmica predominant és l'agrícola basada en el conreu, manipulació i comercialització de cítrics. Importants cooperatives i comerços de cítrics. Indústria ceràmica i de fabricació de cartó i productes envasats. Sector de tallers auxiliars i serveis complementaris a la indústria agrícola i ceràmica.

Recorregut urbà

L'Ajuntament de Betxí es troba a la Plaça Major. Davant veiem el Palau - Castell de Betxí, amb pati renaixentista, nau romana, volta de canó, el qual va ser l'origen del poblament urbà de Betxí. A la plaça de l'Església trobem el temple dedicat a la Marededéu dels Àngels (s. XVII). En la zona nord hi ha l'ermita del Calvari, (s. XVIII), exemplar únic de calvari situat en terreny pla.

Paisatge

Un paisatge pla, amb conreus de taronja, horta i secà, amb un desnivell entre un 150% i un 2%. Clima temperat amb valors entre 18 i 30º C a l'estiu, i 5º i 20º a l'hivern. Altitud de 102 metres sobre el nivell del mar.