Artana

Artana

Artana

Artana

Artana

Artana

Els primers vestigis de la població els trobem en el mesolític. El mesolític, l'edat del bronze, els íbers i els romans també estàn representats en les restes trobades. L'any 1242 Artana és conquerida pel Rei En Jaume I, però els morescs romanen fins el 1609, any en què són expulsats. En 1611 arriben nous pobladors, dels quals descendeix la majoria dels habitants de l'actualitat. 

Medi Social


Agricultura.

Recorregut urbà

En el casc antic es poden observar façanes de vivendes d'estil popular i modernista, i retaules d'escenes sagrades pintandes sobre taulells en alguns punts del poble. 

Paisatge

La població es troba a la vall d'Artana, que a la vegada està envoltada per les muntanyes de la Serra d'Espadà, poblades de pi blanc, alzina, sureres, oliveres, garrofers, etc.