Arañuel

Arañuel

Arañuel

Arañuel

Arañuel

Arañuel

Arañuel

Arañuel

Arañuel

Arañuel

La població d'Arañuel és d'época moresca. Va estar poblada des de l'any 786 de l'era cristiana, encara que van existir vestigis d'ocupació humana en l'època ibèrica, però totalment dissemintas.

Medi Social

L'economia s'articula al voltant de l'agricultura. L'horta i el conreu de secà són els productes bàsics, amb una producció d'oli que abasta tres almàsseres.

Recorregut urbà

El municipi està situat sobre una xicoteta planície al peu d'un turó i articulat al voltant de la plaça principal on es troba l'Església Parroquial dedicada a l'Assumpció de la Verge, amb cases estretes i altes. L'Ermita de Sant Roc, als afores del poble, ens permet veure magnífics paisatges.

Paisatge

Són nombrosos els paisatges i llocs interessants en este terme. L'abundància d'aigua caracteritza el paisatge d'Arañuel. Trobem piscines naturals als voltants del riu formades pels nombrosos meandres que el riu dibuixa.