Agències de viatge receptives

Les agències receptives s'encarreguen de l'activitat turística al lloc on estan ubicades