Early Music Morella
# # # # # # #

Early Music Morella


VIII Edició del 19 al 25 de juliol de 2019
Acadèmia i festival internacional de música medieval i renaixentista.

ELS BORJA. Una família, un temps, una llegenda

Cada any, els programes d’Early Music Morella s’articulen entorn de temes específics dissenyats per a estimular noves actituds que ens acosten a la música del passat
La música sobre els Borja configura la proposta artística d’aquesta edició de Early Music Morella, així com els repertoris de la cort papal de Calixt III i d’Alexandre VI, la música italiana i aragonesa de la cort d’Alfons el Magnànim i frottoles i cançons vinculades a la cort de Ferrara.
La proposta d’aquesta edició coincideix també amb el sis-cents aniversari de la defunció de sant Vicent Ferrer (1419-2019) a qui dedicarem especial atenció amb una proposta musical relacionada amb la missa de Notre-Dame de Kernascléden i el vincle amb la mort i l’apocalipsi, el pecat i la condemna eterna, tan relacionat amb la Dansa de la Mort de Morella i l’essència de la qual és l’epicentre del pensament medieval.

En aquesta VIII edició, a més dels concerts del Festival i l’Acadèmia de perfeccionament instrumental o vocal, s’hi podrà gaudir de una gran varietat d’activitats paral·leles, com ara visites guiades, exposicions, conferències, Med_Ren Jamsessions, tallers de construcció d’instruments... i s’hi pararà especial atenció en les accions socials de difusió de la música antiga per a joves, majors i col·lectius desfavorits.


Més informació

http://www.culturalcomes.net/es/morella