Síguenos en:
  • Comparte en:
Municipios de la provincia
Municipios
Actualidad
Actualidad Noticias
Atzeneta recupera l'antiga 'Torre de la Presó' com a oficina de turisme

L'Ajuntament d'Atzeneta del Maestrat ha recuperat l'antiga 'Torre de la Presó', un edifici datat possiblement en el segle XII, com a oficina de turisme municipal. Aquest edifici va ser rehabilitat per a aquest ús ja en la legislatura 2007-2011 però el projecte va ser abandonat posteriorment. L'actual alcalde, Santiago Agustina, ha decidit reprendre i convertir-lo en l'epicentre del turisme de la localitat.
La 'Torre de la Presó' estarà oberta al públic de dimarts a diumenge en horari de matí, de 11: 00h a 13: 00h i de tarda, de 17: 00h a 19: 00h per prestar servei als visitants que trien Atzeneta del Maestrat com a destinació turística. La intenció de l'ajuntament és potenciar el valor històric d'aquest edifici com a atractiu turístic i situar Atzeneta al mapa dels municipis més visitats del Maestrat.
Història i situació de la 'Torre de la Presó'
La ‘Torre de la Presó’ s'alça a la part baixa del poble; les muralles recorren principalment el carrer de Montesa, al costat de l'església parroquial. D'origen incert, s'aprecien clares similituds amb la tipologia de l'església annexa, datada amb certesa al s. XII.
De planta quadrada, la torre conserva la porta d'accés i algunes finestres. En el seu interior hi ha una escala de comunicació amb les plantes altes. Adossada al grup d'habitatges més antics de la localitat, es troba en relatiu bon estat després de la seva adequació entre 2007 i 2011.


Atzeneta recupera la antigua ‘Torre de la Presó’ como oficina de turismo

El Ayuntamiento de Atzeneta del Maestrat ha recuperado la antigua ‘Torre de la Presó’, un edificio datado posiblemente en el S.XII, como oficina de turismo municipal. Este edificio fue rehabilitado para este uso ya en la legislatura 2007-2011 pero el proyecto fue abandonado posteriormente. El actual alcalde, Santiago Agustina, ha decidido retomarlo y convertirlo en el epicentro del turismo de la localidad.
La ‘Torre de la Presó’ estará abierta al público de martes a domingo en horario de mañana, de 11:00h a 13:00h y de tarde, de 17:00h a 19:00h para prestar servicio a los visitantes que escojan Atzeneta del Maestrat como destino turístico. La intención del ayuntamiento es potenciar el valor histórico de este edificio como atractivo turístico y situar a Atzeneta en el mapa de los municipios más visitados del Maestrat.
Historia y situación de la ‘Torre de la Presó’
La Torre de la Presó se levanta en la parte baja del pueblo; las murallas recorren principalmente la calle de Montesa, junto a la iglesia parroquial. De origen incierto, se aprecian claras similitudes con la tipología de la iglesia anexa, datada con certeza en el s. XII.
De planta cuadrada, la torre conserva la puerta de acceso y algunas ventanas. En su interior hay una escalera de comunicación con las plantas altas. Adosada al grupo de viviendas más antiguas de la localidad, se encuentra en relativo buen estado después de su adecuación entre 2007 y 2011.